Kerkelijk bureau

Het kerkelijk Bureau houdt de ledenadministratie van onze gemeente bij. Sinds 2009 is het systeem van een nieuw ledenregistratie ingevoerd. Het LRP (Landelijke registratie Protestantse Kerken) te Utrecht. Het LRP heeft een koppeling met de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Deze geeft de wijzigingen door zoals verhuizing, overlijden en geboorte. Zo werkt dit systeem heel anders dan in het verleden toen je nog je doop-of belijdenisattestatie inleverde. Een nieuw systeem brengt altijd veranderingen mee maar ook verbetering. Met het uiteindelijke doel: een gemeenschappelijk systeem voor de ledenregistratie waarbij het ledenbestand van de kerk actueel en eenduidig blijft, zonder dat de leden buiten beeld raken.

Geboorte, trouw- en rouwkaarten en andere mutaties in de wijken naar de scriba, S.F. Douma, Van Diemenstraat 10.
Bij verhuizing, vertrek of binnenkomst melden bij het kerkelijk bureau: T. Hovius- Henstra, Kompasstraat 7, email: t.hovius@home.nl

 Vertrekt een gemeentelid zonder het kerkelijk bureau in kennis te hebben gesteld van zijn of haar voornemen, dan wordt zodra de melding van het LRP (Leden Registratie Protestantse kerken) komt, de betreffende persoon overgeschreven naar de gemeente in zijn of haar woonplaats. Men kan er voor kiezen om lid van de gemeente te blijven en wordt dan voorkeurslid. De regeling geldt voor personen van 18 jaar en ouder. Zodra het LRP bericht stuurt dat er een nieuw gemeentelid is binnengekomen, wordt diegene bezocht door de desbetreffende wijkouderling of andere vertegenwoordiger van de kerk. Daarna vindt de inschrijving plaats (indien wenselijk). 

Contact PKN Lutjegast

PKN Lutjegast

Abel Tasmanweg 99
9866 AB Lutjegast

Facebook