Verbinding

Beste lezer, je wordt van harte uitgenodigd vrijblijvend deel te nemen aan één van de activiteiten welke in dit seizoen worden aangeboden. Het doel is om mensen met elkaar in contact te brengen en de onderlinge “verbinding” te zoeken. De volgende activiteiten staan op het programma en worden gehouden in de “Kandelaar”:

1. Twee thema-avonden over uiteenlopende zaken. In het afgelopen seizoen is gesproken over “Van wie ben jij er één?”. Op 10 oktober staat “Balans in je leven” centraal. Iedereen is voor deze avond uitgenodigd. Gemeenteleden uit de doelgroep (zie doel werkgroep) ontvangen persoonlijk een uitnodiging. Via de thema-avonden kunnen leden van de “Tussengeneratie” elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek komen.

2. Een bezinningsavond voor alle commissies om ons zelf een spiegel voor te houden. Tevens kunnen we deze avond nadenken over het vorm geven van “Onderwijs en toerusting” binnen onze gemeente.

Doel werkgroep
In onze gemeente zijn de mogelijkheden om met elkaar in verbinding te komen groot. Er zijn voor jong en oud verschillende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Toch “dankt” de werkgroep “Verbinding” zijn bestaan aan het ontbreken van genoemde “verbinding”. Dit blijkt uit de enquête gehouden onder leden van de “Tussengeneratie” (dat zijn gemeenteleden tussen 25 en 45 jaar). Er blijkt behoefte te bestaan aan meer aandacht vanuit de gemeente naar deze leden. Velen zijn teleurgesteld of voelen geen binding meer met de “kerk”. Het gevoel er echt bij te horen ontbreekt. Het verlangen om met de ander in contact te komen is echter nog steeds aanwezig. Evenals de behoefte aan aandacht voor zaken die deze groep in het dagelijks leven bezig houden.

Door de “kerkenraad” is aan de werkgroep “Verbinding” gevraagd op welke wijze de “kerk” hierin tegemoet kan komen. De initiatieven van de werkgroep worden in samenspraak met de “kerkenraad” uitgevoerd. Vanuit de gemeente willen we graag de kern van ons geloof delen. Hieraan willen we als werkgroep graag een bijdrage leveren.

Werkgroep bestaat uit Betty Schippers, Diane Ruiter en Lolke van der Veen

Contact PKN Lutjegast

PKN Lutjegast

Abel Tasmanweg 99
9866 AB Lutjegast

Facebook