Verbinding

Wanneer er tegenwoordig in de samenleving over “kerk” wordt gesproken, dan is dat vaak in negatieve zin. Meestal wordt een somber toekomstbeeld geschetst. Maar is dat terecht? Misschien wel als het letterlijk over kerk en kerkgang gaat. Steeds minder mensen voelen zich betrokken bij dit instituut. Tegelijkertijd groeit echter de behoefte aan waardering, erkend worden en geliefd zijn. We zijn “druk, druk” en willen vaak zo veel. Uiteindelijk raken we soms letterlijk opgebrand.... 

Maar God heeft ons vrede en rust beloofd als we voor Jezus kiezen. God kan de “leegte” in ons hart blijvend vullen met de Heilige Geest. Al het andere waar het hart vol van is heeft een tijdelijk karakter. Dat komt omdat God ons heeft gemaakt naar Zijn beeld en Hij van ons houdt. In dat licht bekeken heeft de christelijke gemeente een geweldige toekomst!

De werkgroep wil samen met de “kerkenraad” en u als gemeente nadenken over het vormgeven van de “nieuwe gemeente”. Dat is de gemeente van de toekomst. Wij als christenen en huidige leden van de kerk fungeren als “spiegel” voor de mensen om ons heen. Wanneer Jezus in ons leeft, dan wordt dat opgemerkt door onze omgeving. We willen als gemeente dan ook ons vertrouwen stellen op God en ons door Hem laten leiden zodat er een omgeving kan ontstaan waarbinnen: 

- een levende relatie met Jezus wordt gestimuleerd;
- we openlijk voor ons geloof uit durven komen en dit mogen vieren;
- alle leeftijden zich welkom en geaccepteerd voelen;
- we kunnen groeien naar geestelijke volwassenheid en in karakter;
- onderwijs voor alle leeftijden wordt gestimuleerd, bereikbaar en mogelijk is; 

Zo kunnen we met beide benen stevig in de huidige maatschappij staan. We mogen weten wie we zijn en van Wie we zijn: “Een geliefd zoon of dochter van onze Vader”.

De werkgroep bestaat uit Betty Schippers, Diane Ruiter en Lolke van der Veen


Contact PKN Lutjegast

PKN Lutjegast

Abel Tasmanweg 99
9866 AB Lutjegast

Facebook