Voedselbank

   

Waarom is er een voedselbank in het Westerkwartier?
Tja, we slagen er in Nederland helaas niet (meer) in om ons sociale vangnet zodanig waterdicht te houden dat er geen mensen ver onder het minimuminkomen af kunnen zakken. De sociale zekerheden die er waren in de jaren 1960- 1990 zijn heel langzamerhand minder geworden. Langzaam maar zeker wordt de AOW, de ziektewet en de werkloosheidswet uitgekleed. Je bent nu steeds meer zelf verantwoordelijk voor werkloosheid, ziekte, ouderdom. Deze veranderingen hebben een enorme impact op met name mensen met een minimum inkomen. Was het paar jaar geleden misschien nog zo, dat veel mensen die gebruik moesten maken van een voedselbank zelf de oorzaak waren van de situatie waarin ze zaten, doordat ze teveel op afbetaling hadden gekocht, teveel geleend hadden, nu zie je mensen in de rij staan voor een voedselpakket die sprekend lijken op u en op mij. Het kan ons allemaal overkomen. Want wat, als je werkloos bent geworden en geen baan meer kan vinden, wat als je gescheiden bent, drie kinderen hebt en geen alimentatie krijgt: hoe moet je je vaste lasten dan nog betalen? En als je die nog net hebt kunnen voldoen, waar eet je dan van met je kinderen, en waarvan kun je nog kleren kopen? Als zelfs daar niet genoeg geld meer voor is, kun je (na een screening) terecht bij de voedselbank. Daarom is Voedselbank Westerkwartier er: om deze mensen tijdelijke NOODhulp bieden.

En dan nog wat: wist u dat er in Nederland per dag 1 miljoen broden worden weggegooid? En dat er per jaar 3 miljoen ton aan voedsel over de balk wordt gesmeten? Daarvan gaat slechts 0.3% naar de voedselbanken! Ook daarom hebben we Voedselbank Westerkwartier in deze regio, om al deze en andere voedselverspilling tegen te gaan!

De Voedselbank draait helemaal op enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Niemand krijgt een vergoeding. Maar er moet wel een huur betaald worden voor het depot, waar voedsel kan worden opgeslagen en gekoeld (dus ook vriezers!), met een hele inventaris. Dat kost geld. Een geldelijke bijdrage kunt u storten op NL 47 RABO 0122 2560 69 ten name van Voedselbank Westerkwartier

Contact PKN Lutjegast

PKN Lutjegast

Abel Tasmanweg 99
9866 AB Lutjegast

Facebook