Collectebonnen

Collectebonnen
De colllectebonnen zijn iedere zondag verkrijgbaar via de dienstdoende diaken:

  • 20 bonnen van € 0,30 = € 6,00 / kaart (GROEN)
  • 20 bonnen van € 0,75 = € 15,00 / kaart (BLAUW)
  • 20 bonnen van € 1,50 = € 30,00 / kaart (GEEL)

Te bestellen via rekeningnummer NL75 RABO 0341 0773 80 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast inz. Collectebonnen met vermelding van het soort en aantal gewenste kaarten.

Erfstellingen/Legaten
Als u overweegt om (een deel van) uw nalatenschap aan de plaatselijke kerk toe te kennen dan kunt u dat laten vastleggen in een testament. Een brochure hierover vindt u op het Kerkelijk Bureau. Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op met of raadpleeg: DE NOTARIS. Met algemene vragen kunt u terecht bij de website www.notaris.nl of bij de notaristelefoon: 0900-3469393. U kunt ook een afspraak maken met een notaris bij u in de regio.

Contact PKN Lutjegast

PKN Lutjegast

Abel Tasmanweg 99
9866 AB Lutjegast

Facebook