Aftrekposten

Geeft u jaarlijks een vast bedrag aan kerkbalans? Dan kan het voordelig zijn om bij de belastingdienst uw gift aan te merken als een periodieke gift. Het voordeel wordt groter naarmate uw belastingtarief hoger is. Normale giften aan goede doelen (met een ANBI-status) zijn alleen aftrekbaar voor zover het totaal van de giften meer bedraagt dan 1% van uw inkomen. Deze drempel van 1% vervalt als u voor minimaal vijf jaar een jaarlijkse vaste bijdrage toezegt. Er is geen notariële akte meer nodig, u kunt volstaan met een invulformulier. Door een hogere belastingteruggave aan uzelf kunt u een hoger bedrag aan de kerk schenken zonder dat uw netto lasten toenemen. Net als bij de gewone jaarlijkse kerkbalansbijdrage kunt u ook bij deze periodieke gift aangeven hoe u uw bijdrage wilt verdelen over kerk en diaconie. Ook is het mogelijk uw uitgaven aan collectebonnen hierin te betrekken. 

Rekenvoorbeeld
Stel u overweegt € 400,- bij te dragen en uw bruto maandinkomen is € 2.500,-. Bij een leeftijd jonger dan 65 jaar geldt het belastingtarief van 42%. De drempel voor belastingaftrek is 1% van het jaarinkomen en is in dit geval dus € 300,- (1% van 12 maal € 2.500). Van uw gift van € 400,- is dus slechts € 100,- aftrekbaar. Die aftrek van € 100,- leidt bij het tarief van 42% tot een belastingbesparing van slechts € 42,-. U draagt dan dus zelf uiteindelijk netto € 358,- bij.

De drempel van 1% van uw inkomen vervalt bij een periodieke gift (dit is een jaarlijkse vaste bijdrage gedurende minimaal vijf jaar). Door deze periodieke gift kunt u jaarlijks de volle € 400,- van uw inkomen aftrekken. Dat bespaart u € 168,- belasting (42% van € 400,- is € 168,-). Uw netto lasten zouden dan per saldo nog slechts € 232,- in plaats van € 358,- zijn. Dat betekent voor u een flink voordeel!

Wij hopen natuurlijk dat u uw belastingbesparing geheel of gedeeltelijk aan de kerk wilt doorgeven. Bij gelijkblijvende netto lasten voor uzelf kunt u door deze extra aftrek in dit voorbeeld zelfs € 617,- in plaats van € 400,- aan de kerk schenken!

N.B.: Er is geen extra voordeel indien u aan andere goede doelen al minstens 1% van uw inkomen schenkt. De drempel is dan immers al bereikt en het meerdere is toch al aftrekbaar. In dat geval is het voordelig om niet alleen bij uw gift aan de kerk, maar ook bij uw andere goede doelen zo’n periodieke gift toe te zeggen. Vrijwel alle goede doelen met een ANBI-status bieden die mogelijkheid, vaak al voor giften vanaf € 50,- per jaar.

Jan Klaver, voorzitter Kerkrentmeesters

Contact PKN Lutjegast

PKN Lutjegast

Abel Tasmanweg 99
9866 AB Lutjegast

Facebook