Beleid

In het Beleidsplan 2017-2022 van onze gemeente staat onder andere:

 In onze gemeente is plaats voor velen. We streven naar een open kerkgemeenschap. Met elkaar zoeken we naar wat de Heer van de Kerk vraagt van ons in deze tijd. Dat samen zoeken is een verbindende factor en de één zal daarbij niet heersen over de ander.

De kerkenraad zal in dit verband steeds een geduldige en actieve dialoog bevorderen tussen groepen en individuen. Nadrukkelijk staat daarbij voor ogen dat deze dialoog zich ook uitstrekt naar die leden die zich in beperkte mate bij het kerkelijk leven betrokken voelen.

Toen Jezus ooit zijn leerlingen twee aan twee uitzond, gaf Hij hen opdracht geen overtollige ballast mee te nemen. Geen geld, geen twee hemden. Wel een stok en sandalen voor onderweg (Marcus 6:7-9). De huidige leerlingen van Jezus, anno 2017, hebben wel wat meer bij zich dan sandalen en een stok. Gebouwen, ambten, vrijwilligers, kerkdiensten, doordeweekse activiteiten. Veel van wat hier genoemd wordt is nodig en noodzakelijk.

Tegelijkertijd is het goed om af en toe stil te staan bij de vraag wat er nu werkelijk toe doet in de kerk. Wat heb je echt nodig! In de komende periode zal dit het grootste punt van aandacht zijn. 

Het hele plan lezen? Klik dan hier. 

Contact PKN Lutjegast

PKN Lutjegast

Abel Tasmanweg 99
9866 AB Lutjegast

Facebook