Nieuwsbrief classispredikant - Pasen 2024 2024-03-28 09:46:22

PKN Lutjegast

Meditatie bij Pasen: Kijken met andere ogen
Matteüs 28:7 'Hij is opgestaan uit de dood en dit moeten jullie weten; Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien'

Met Pasen gaat het om dat andere kijken. De bijbelschrijvers gebruiken niet voor niets zo vaak het woordje 'zien' in hun verhalen. Lees de meditatie van ds. Ellen Peersmann.

Uit de classis: de scriba stelt zich voor
"Ik ben Leny de Zeeuw, woonachtig in Diever en ouderling met bijzondere opdracht, namelijk scriba van de Classis Groningen-Drenthe. Dat betekent veel post." Lees meer.

Het beleidsplan... en dan?
Wat is de bedoeling van die regionale 'steunpunten'?
Het beleidsplan is goedgekeurd, maar daarom nog geen gelopen race. In de nieuwsbrieven leest u over wat er nu gaat gebeuren en wat er al is gedaan. Lees meer.

Op weg naar duurzaam-gemeente zijn: het classisteam
Om de toekomstbestendige ondersteuning van gemeenten zo goed mogelijk en voor langere tijd te waarborgen, is het classisteam opgericht. Een van de eerste in Nederland. Lees meer.

De classispredikant op bezoek
"In overleg met het classisteam heb ik een gesprek gehad met de gemeenten Eelde-Paterswolde, Roden-Roderwolde, Peize, De Edenhof-Een en Noordladen-Glimmen. Evelien Vrolijk, lid classisteam, was mee. Het was een bemoedigende avond waarin de ontmoeting centraal stond. Ik kijk uit naar de tweede avond!" Lees over de werkzaamheden van de classispredikant.

De Classis Dichterbij: op bezoek bij PG Emmen
Op 7 maart hadden we een classisvergadering en waren we te gast bij de PG Emmen. Drie kerkelijk werkers in de werkgemeenschap Emmen vertelden enthouisast ove rhun werk met jongeren én ouderen. De volgende classivergadering is op 16 april en dan zijn we te gast bij de gemeenten in de ring Westerkwartier, Groningen. Van harte welkom. Lees meer. 

Beroepen en meer
Beroepen, verbonden en overleden: de mutaties van februari en maart. Lees meer. 

Nieuws van de landelijke kerk
Nieuw jaarthema 2024-2025: Als nieuw! Lees meer. 

De volgende keer
De volgende nieuwsbrief komt in week 20 uit. Daarin zal een lid van het Breed Moderamen van classis zich voorstellen en wordt u op de hoogte gehouden over enthousiaste gemeente die samen duurzaam gemeente willen zijn. 


Contact PKN Lutjegast

PKN Lutjegast

Abel Tasmanweg 99
9866 AB Lutjegast

Facebook